Contact

KliKt het? Neem contact me me op voor een fotoshoot, een vormgevingsklus of een verhaal dat je geschreven of geredigeerd wilt hebben.

Ook voor een prijsopgave kun je contact met me opnemen.

Stuur een mail naar info[at]jesklikt.nl. Ik antwoord doorgaans binnen een dag.

 

Privacy

Uiteraard ga ik zorgvuldig om met jouw privacy. Ik verzamel alleen de persoonsgegevens die ik nodig heb in het contact met jou, zoals je naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres. Die gegevens bewaar ik zolang we (zakelijk) contact hebben of zolang dat nodig is vanwege overheidsregels (belasting) etc. Ik heb een privacyverklaring opgesteld. Wil je die inzien, stuur me dan een mail via info[at]jesklikt.nl, dan stuur ik je die toe.

Delen van persoonsgegevens met derden
KliK! verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KliK! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KliK! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jesklikt.nl